Till näringsliv och boende

Lerums kommun ska aktivt och intensivt arbeta med näringslivsutveckling. Vi ska arbeta med att värna både det näringsliv som finns i kommunen men även med att få nya företag och branscher att etableras och stanna kvar i kommunen. Med förbättrad infrastruktur skapas ytterligare möjligheter för lokalt företagande.

Vi lovar Lerums näringsliv

 

● Lokalt hållbart företagande främjas.

● Socialt och ekologiskt hållbar besöksnäring främjas.

● Samarbete och stöd för att gymnasieungdomar i Lerums kommun ska erbjudas feriearbete.

● Samarbete med lokalt näringsliv för att tillhandahålla tillräckligt med praktikplatser i kommunen.

● Arbetsmarknadsenheten är en centralt placerad enhet i kommunens organisation.

● Mark, såväl som annan hållbar infrastruktur, finns när den behövs genom aktiv kommunal markanskaffning och aktivt ägarskap i kommunala bolag.

● Kommunen ska driva en aktiv samhällsplanering för att locka hållbarhetsmedvetna företag till etableringar i kommunen.

● Stimulans och hjälp till utveckling av socialt företagande i syfte att nå människor som står långt från arbetsmarknaden.

Butiksarbete