Till er som är anställda i Lerums kommun

Lerums kommun ska vara en jämställd och diskrimineringsfri arbetsgivare där tillsvidareanställning och heltid ska vara norm. Med hög kompetens, bra arbetsvillkor för medarbetarna, och ett gott ledarskap som tas tillvara i en lärande organisation, skapar vi kvalitet i kommunens verksamheter.

Våra löften till de anställda

● Tydligt fokus på efterlevnad av de kompetensutvecklingsplaner som tas fram för ett hållbart, utvecklande arbetsliv.

● Kraftiga arbetsmiljösatsningar, med en aktiv förebyggande företagshälsovård, för att minimera sjukfrånvaro.

Tillsvidareanställningar på heltid ska vara norm vid alla anställningar.

● En friskvårdspeng, som möjliggör en hälsosam livsstil, på som lägst 1600 kr.

● Styrning och ledning sker tillitsbaserat och en god organisatorisk struktur upprätthålls.

● En hållbar kompetensförsörjningsstrategi tas fram.

● Alla anställda i kommunen ska kunna gå till jobbet utan att utsättas för hot, våld eller trakasserier.

● Aktivt arbete för jämställda löner.