Till dig i behov av stöd och omsorg

Alla människor ska känna sig inkluderade i Lerums kommun. Vi vill att fler personer anställs inom omsorgen så att de som redan arbetar får fler kollegor vilket möjliggör bättre omsorg för er stöd och omsorgsbehövande. Vi skall vidareutveckla en äldreomsorg där du har en större trygghet att få möta kompetent personal i tillräcklig mängd och där du får vara delaktig i din egen livssituation och omvårdnad.

Äldreomsorg

Vi lovar Lerums medborgare

● Genomförande av att varje hemtjänsttagare med kommunal hemtjänst har en utsedd ansvarig.

● Trygga anställningar (bland annat innefattande tillsvidare och heltid) prioriteras inom kommunens ansvarsområden.

● Ett betydligt lägre antal hemtjänstpersonal besöker de hemtjänsttagare inom kommunal hemtjänst med störst vårdbehov per 2 veckorsperiod.

● Kompetensutveckling i tillräcklig omfattning för kommunens omsorgspersonal.

● Ett minskat beroende av externa parter som driver boenden i kommunen.

● Familjecentraler i alla kommundelar.

● Bostäder för äldre i hela kommunen.

● Äldrecenter med såväl tryggt boende som information om samhällets stöd till äldre.

● Anhörigstödet utvecklas och stärks.

● Fria resor med kollektivtrafiken för pensionärer i kommunen.

● Fria resor med kollektivtrafik för de med funktionsvariationer.

● Kostnad för färdtjänstresor jämställs med kollektivtrafikkostnader.

● Stöd till den som står långt ifrån arbetsmarknaden.

● Kommunala beredskapsanställningar för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.