Till kulturnyttjare

Kultur och kulturarv är för oss socialdemokrater det fjärde benet i hållbarhetsdimensionerna. Utan ett rikt kulturliv är det svårt att uppnå det goda livet byggt på målen i Agenda 2030.

Vi lovar Lerums kulturutnyttjare

● Ett kulturhus byggs centralt i kommunen.

● Kommunens kulturmiljöprogram uppdateras.

● Utveckla biblioteken i Sjövik, Gråbo, Floda och Tollered till lokala medborgarkontor.

● Bemannade skolbibliotek i alla skolor.