Förtroendevalda Lerums kommun

Socialdemokraterna i Lerum har ett stort antal förtroendevalda nedan presenteras ett urval.

Renée Bengtsson

Renée Bengtsson


Namn

Uppdrag

Kontakt

Renée Bengtsson

Kommunstyrelsens förste vice ordförande, ordförande Utbildningsnämnden

renee.bengtsson@lerum.se

Jon Haraldsson

Ordförande Stöd- och omsorgsnämnden

jon.haraldsson@lerum.se

Linda Silander

Förste vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden

linda.silander@lerum.se

Ulf LarssonFörste vice ordförande Samhällsbyggnadsnämndenulf.larsson@lerum.se

Ewa Lövgren

Förste vice ordförande Kommunfullmäktige

ewa.lovgren@lerum.se

Halim Azemi

Ordförande Överförmyndarnämnden

halim.azemi@lerum.se

Gun-Britt Delsvik Svensson

Ledamot Individnämnden

gun-britt.delsvik@lerum.se