Till invånarnas fritid

Lerum ska vara en attraktiv och framgångsrik fritidskommun. Ett varierat utbud både i kommunens regi och i föreningslivet ska erbjudas, där kommuninvånare med olika bakgrund kan mötas. Med aktiviteter i hela kommunen ser vi fritiden som en viktig hållbarhetsfaktor. Detta gör Lerum attraktivt för boende, besökare och företag.

Gymnastikuppvisning Gråbo

Vi lovar Lerums kommuninvånare

● Fritidsgårdsverksamhet i alla kommundelar.

● Kommunala lokaler för ungdomar med intresse för motor, teater och musik med god tillgänglighet.

● Ridleder, så vi får ett sammanhållet nät av leder i kommunen.

● Vandringsleder, så att vi får ett sammanhållet nät av leder i kommunen.

● Lekplatser för barn och unga, likt Spindelskogen i Floda i alla kommundelar.

● En simhall i Stenkullen.

● En komplement-ishall i Stenkullen.

● En boulebana inomhus.

● Gröna korridorer (även benämnda gröna kilar) som garant för tillgång till den tätortsnära rekreationen för alla genom detaljplanearbetet.

● Sommarlovskort för barn och unga i kollektivtrafik.

● En friluftsplan för kommunen.