Socialdemokraterna i Lerum

Kontakta oss

SOCIALDEMOKRATERNA I LERUM

Besöksadress: Pomonavägen 10, Lerum
Postadress: c/o Öhman, Häradsdomarevägen 14, 443 61 Stenkullen
E-post: info@socialdemokraternailerum.se
Fakturor: ekonomi@socialdemokraternailerum.se
Bankgiro: 387-1852
Organisationsnummer: 863500-2820
Telefon: 0302-156 61

Publicerad