Vår politik

Exempelbild

Tillsammans lyfter vi hela Lerums kommun

Vårt socialdemokratiska handlingsprogram är vårt politiska styrdokument. Det är här vi som politiker hittar argument för våra politiska uppfattningar. Det är också här ni invånare ser vad vi vill och tycker i vissa frågor. Det handlar om hur vi bygger den gröna socialdemokratiska kommunen med jämlikhet och jämställdhet som byggstenar, samtidigt som vi använder Agenda 2030 för att skapa miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

 

Du hittar programmet här

Publicerad