Styrelsen Lerums Arbetarekommun

Vill du veta mer om vår verksamhet eller bli medlem - kontakta gärna vår styrelse!

Steve Norrman

Steve Norrman


Namn

Roll

Kontakt

Steve Norrman

Ordförande

steve.norrman@lerum.se

Lena Stenmark

Vice ordförande

stenmarklena@gmail.com

Jon Haraldsson

Sekreterare

jon.haraldsson@lerum.se

Per Öhman

Kassör

per.ohman@lerum.se

Anna-Lena Emanuelsson

Studieledare

anna-lena.emanuelsson@lerum.se

Michael Edvardsson

Facklig-politisk representant

michael.edvardsson@sef.se

Gun-Britt Delsvik Svensson

Medlemsansvarig

gun-britt.delsviksvensson@lerum.se

Patrik Wendeblad

Ledamot och SSU-kontaktperson

patrik.wendeblad@gmail.com

Eva OlofssonLedamot

eva.olofsson@socialdemokraterna.se