Nyheter

 • En skola där barnen står i centrum

  1998 nådde nästan 90 % av alla barn i Lerums kommun godkänt i alla betyg i nionde klass – 2023 var det 73% [1]. Vi menar att vi måste bryta denna trend – alla barn ska ges förutsättningar att gå ut nionde klass med godkända betyg. Utan detta försvinner förutsättningarna för en god framtid.Därför ställer vi om skolan i Lerums kommunTidigare har det uttalade målet för Lerums kommuns skolor varit att eleverna ska nå höga meritvärden – vilket också syns lyckas i statistiken fram till 2020 (inte därefter) [2]. Om barnen klarade skolan var av mindre intresse för den tidigare majoriteten med L-C-Kd-som starka influensers.Från och med 2024 kommer denna omställning till att satsa på nödvändiga kunskaper snarare än yttersta spets att synas fullt ut – Lerums kommun har då styrts utefter denna målsättning under hela läsåret och med en budget som satts utifrån det – en budget som verkligen riktas mot skolan. Detta är en långsiktig satsning som vi ska fullfölja!Skolans budget stärks i vårt LerumFör att möjliggöra denna förändring av hur våra barn lyckas i skolan avsatte vår majoritet 1 487,3 miljoner kronor till Lerums skolor för år 2024 – 75 miljoner mer än året innan. Utöver detta har vi lagt till ytterligare 4 miljoner ur den reserv på 5 miljoner kronor som vi i budget sparade för oförutsedda händelser. Så anser vi att vi ska kunna få en knäck i den nedåtgående kurvan.Vad är det som inte går ihop då?Vi noterar de frågor och funderingar som invånare och anställda har och vill därför framföra:
  • Vi skär inte ned på skolan – vi resursförstärker den – men mycket få verksamheter i landet har kunnat följa med i inflationstakten som varit. Där ser läget mycket bättre ut framöver när vi når normalare inflationsnivåer och alltså bättre kan budgetera kostnader för mat, materiel, löner med mera. Kostnaderna har under senaste året ökat snabbare än intäkterna – vilket är olyckligt och varit svårkontrollerbart. Genom att inte göra panikåtgärder under ett enskilt år ser vi goda möjligheter att rätta till denna tillfälliga svacka på något års sikt.
  • 250 färre elever – det är ett ansenligt antal – någonstans kring 10 hela klasser färre. Så mycket mindre är elevkullarna i Lerums kommun – och då tar vi ansvar för att elever har de lärare som behövs och lärare har de elever som behövs för att utföra sitt arbete. Elever utan lärare fungerar inte – men lärare måste också ha tillräckligt med elever.
  • Lerums skolor tar ett större ansvar för kostnader än tidigare när statsbidrag som varit norm nu inte längre utbetalas . Här är ett utredningsarbete nödvändigt för att utvärdera vilka insatser som tidigare betalats av staten som bör fortsättas och vilka som inte gett avsedd effekt och som då ska förändras. Detta pågår och under tiden tills vi vet står vi kvar med kostnader.
  Inga massuppsägningar i vår skolaVi har lagt grunden för att alla elever ska kunna nå godkända betyg – åtgärdsplanen för skolområdet vi tagit fram ska ge en långsam anpassning av skolans kostym till nya förutsättningar. 2025 ska vi åter vara i balans. När inflationen nu sjunker, när vi ser att vi kan förverkliga bostadsplaner så fler kan välja att bo i den bästa av kommuner och när vi ser stabila förutsättningar från regeringshåll ser vi med tillförsikt på att nå vårt mål. 2024 blir ett år där vi önskar ge medarbetarna i skolan all arbetsro som är möjlig i den turbulens som faktiskt uppstått – därför ska inga massuppsägningar ske! I skrivande stund anställs nya medarbetare runt om i kommunens skolor – 5 tjänster finns just nu att söka. Ge mer pengar till skolan?Utöver att vi redan gett mer pengar till skolan – så finns inte mer pengar att ge – oavsett vad den samlade-(KD-SD-L-C-Mp-V) minoriteten hävdar. De 30 extra miljonerna som de hänvisar till skulle sannolikt innebära att vi får ta 30 miljoner av årets pengar från någon annan kommunal verksamhet (äldreboenden eller socialtjänsten sannolikt). Vi tror heller inte på att, till skillnad från vad kristdemokraterna gör, det är möjligt att bortrationalisera samhällsbyggnadskostnader på omkring en tredjedel av total budget i ett läge när den nämnden ansvarar för att täcka upp för de stigande räntekostnader som kommunens lån drabbats av.Och hur gärna vi än skulle vilja är alternativet att använda gamla överskott helt enkelt inte möjligt. En följd av de ord som ligger bakom kommunallagen ”Som allmän utgångspunkt gäller att varje generation måste själv bära kostnaderna för den service som den konsumerar.”. Vi får inte leva över våra tillgångar från år till år.
 • Första maj med engagemang och gemenskap

  När Socialdemokraterna firade första maj var det med engagerade talare och en härlig gemenskap.Efter trevlig inledning med Boule-spel på Ågården tillsammans med SPF Bouleförening, så samlade vi på Villa Pomona för att höra tal från riksdagsledamot Joakim Järrebring och SSU:s Xander Marteleur. Vi fick även några ord från vår ordförande Steve Norrman som passade på att hylla Anna-Lena Mellquist med Tage Erlanders hedersmedalj för att hon varit aktiv i partiet i mer än 30 år.
 • Säkerställd språkkompetens

  Vi säkerställer språkkompetens inom äldreomsorgenAtt förstå och göra sig förstådd är helt centralt för alla invånare. De invånare som nyttjar vår äldreomsorg är en självklar del av detta och vi tar nu fler steg för att säkra språklig kompetens. Vi utvidgar omfattningen på språktest till att omfatta alla brukarnära tjänster inom äldreomsorgen. Säkerställd språkkompetens är viktigt. Vi säkrar upp att utbildningsinsatser genomförs för de medarbetare som behöver det. Vi tillser att Socialstyrelsens underlag utgör grund för arbetet med språkstöd i Lerums kommun.Läs mer här:https://www.socialdemokraterna.se/nyheter/nyheter/2022-08-25-s-vill-stalla-sprakkrav-pa-de-som-arbetar-inom-aldreomsorgen Länk till annan webbplats.
 • Fira första maj med oss

  Välkomna att fira första maj med Lerums arbetarekommunVi har fått möjlighet att låna boulebanorna vid Ågården och det kommer även finnas instruktörer från PRO Lerum med exakta tips på plats.Så börja första majfirandet med oss, boule, riksdagsledamotstal och lätt förtäring!Program 10.00-11.00 Boule vid Ågården i Lerum
  11.00-12.00 Förtäring och tal vid Villa Pomona.
  12.00-13.00 Kampanja med oss socialdemokrater i Lerums centrum – glöm inte nåt rött klädesplagg!
  13.00 Slut - möjlighet och tid att fortsätta firandet i Göteborg eller annan ort
  Med reservation för ändringar.Anmäl er gärna på facebooksidan så vi vet hur många som vill äta något.Klicka här... Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Extra resurser till skolan

  Utbildningsnämnden har haft frågan om en sund ekonomi i fokus.Vi har initierat ett förändringsarbete för att alla barn ska kunna få godkända betyg i skolan - det är fundamentalt för barnens framtid. Samtidigt brottas skolorna med vikande ekonomi. Inflation, omfördelning av statsbidrag och vissa justeringar i elevunderlag sätter press på kommunen.- Därför har vi genom budget tillfört 75 miljoner till skolorna för 2024.- Dessutom tillför vi 2 miljoner kronor för studieresor tillförs genom kommunstyrelsens reserv.- Och vi planerar ytterligare 2 miljoner från kommunstyrelsens reserv.Barnen är vår framtid.
 • Filmvisning i Tollered
  Bamse och världens minsta äventyr

  Visning 1: 12.30 (Fullsatt)
  Visning 2: 14:00 (Fullsatt)
  Välkommen till Tollereds biograf och filmvisning!Kostnadsfritt och popcorn utlovas.Max en medföljande vuxen per familj. För att garantera din plats ber vi dig boka en biljett via länk i evenemanget. Din plats är garanterad först när du mottagit en e-postbekräftelse.Socialdemokraterna i Lerum står bakom arrangemanget.
 • Socialdemokraternas kandidater i Europavalet 2024

  Socialdemokraternas partistyrelse har beslutat om kandidater till Europavalet den 9 juni 2024, förstanamn är Heléne Fritzon och andranamn är Johan Danielsson. Det meddelades av partisekreterare Tobias Baudin på en pressträff på Socialdemokraternas partihögkvarter med de två toppkandidaterna fredag den 17 november 2023.
 • Budget 2024

  Vi tar ansvar för Lerums kommun. Lerums kommun är på gång! På allt fler områden ökar framdriften och leveransen. Nu presenterar vi vårt förslag till budget för Lerums kommun.
 • Värna ägandet av Lerum Energis elnät

  Socialdemokraterna värnar din plånbok och ditt egna inflytande över din elleverans. Därför ska kommunen fortsätta äga Lerum Energi.Kristdemokraterna i Lerums kommun vill se en försäljning av våra gemensamma och samhällskritiska ägodelar till högstbjudande. Nu senast riktas blickarna mot Lerum Energi. För oss socialdemokrater är Lerum Energi oerhört viktigt att kunna ha ett nära demokratiskt styre över.  Detta för att inte riskera hamna under ägande av bolag som inte sätter Lerum främst eller utsättas för ökat tryck från börsens avkastningshetsare. Ett elnät med hög driftssäkerhet och ett nära beslutsfattande gynnar oss alla.För oss handlar det om trygg elförsörjning  där du som invånare har största möjliga inflytande – ett fundament för ett Lerum som kan bättre. Att Lerum Energi dessutom är ett välfungerade elbolag ur såväl drifts- som ekonomisk aspekt gör vårt ställningstagande ännu lättare. Behåll ägandet av Lerum Energi – vår röst utgör därmed en stark motvikt till dessa starka marknadsliberala värderingar i politiken. Ryggradsmässig utförsäljningsiver av samhällskritisk verksamhet är inte sättet vi bygger ett starkare Lerum på.För Socialdemokraterna i LerumJon Haraldsson                         Lillemor RånevikKommunstyrelsen                   Ordförande Lerum Energi 
 • Lovkort till unga i kollektivtrafiken

  Vi har länge arbetat för att möjliggöra lovkort för ungdomar i kollektivtrafiken. Nu uppmärksammas det även i ett medborgarförslag. Läs mer i vårt handlingsprogram här Länk till annan webbplats.
 • Kommunens önskan: Gothia Cup till Lerum nästa år

  Varje år lockar Gothia Cup, världens största ungdomsturnering i fotboll, mängder av besökare till Göteborg och dess kranskommuner. Nu vill Lerums politiker och fotbollsföreningar vara med i matchen.
  – Gothia Cup är en fantastisk folkfest! Det klart att vi vill ha det i Lerums kommun, säger Linda Silander (S), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
  Läs mer här... Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Konstgräsplan till Tollered

  Linda Silander (S) är vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.Linda Silander har tillsammans med Vincent Nordgren (M), nämndens ordförande, skickat in ett initiativärande för att utreda förutsättningarna och finansieringsmöjligheterna för en konstgräsplan.Läs mer här... Länk till annan webbplats.
 • Besök av Daniel Suhonen 27 september

  Onsdagen den 27 september kl. 19.00 kommer Daniel Suhonen till oss i Lerum för en föreläsning om socialdemokratins ideologi, klasskillnader i vårt samhälle och annat som ger oss energi att diskutera och argumentera för socialdemokratisk politik. Till anmälan...
 • 1400 nya skolplatser

  "Större och utbyggda skolenheter skapar fler arbetsmöjligheter"
 • Medlemsmöte 22 maj

  Villa Pomona, kl 19.00
 • Det ska bli enklare att söka föreningsstöd

  Stöd och omsorgsnämnden har tagit fram förslag på nya riktlinjer för stöd till föreningar inom sektorns ansvarsområde. Man vill särskilt stötta föreningar som förbättrar levnadsförhållandena för personer som på olika sätt behöver samhällets stöd.
 • Kallelse till årsmöte för Lerums Arbetarekommun

  Välkommen att delta på årets årsmöte lördag den 4 mars 2023, kl 11:00 på Villa Pomona.
 • Fullt hus på årsmötet

  Idag var det fullt hus på Pomona när Lerums Arbetarekommun hade årsmöte. Tony Andersson, ombudsman från Unionen, fungerade föredömligt som mötesordförande och riksdagsledamot Joakim Järrebring höll ett tal om vikten av ett fortsatt aktivt politiskt arbete i tider av Tidöavtal och högerpopulism.
 • Det ska bli enklare att söka föreningsstöd

  Stöd och omsorgsnämnden har tagit fram förslag på nya riktlinjer för stöd till föreningar inom sektorns ansvarsområde. Man vill särskilt stötta föreningar som förbättrar levnadsförhållandena för personer som på olika sätt behöver samhällets stöd.