NYHET

Extra resurser till skolan

Utbildningsnämnden har haft frågan om en sund ekonomi i fokus.

Vi har initierat ett förändringsarbete för att alla barn ska kunna få godkända betyg i skolan - det är fundamentalt för barnens framtid. Samtidigt brottas skolorna med vikande ekonomi. Inflation, omfördelning av statsbidrag och vissa justeringar i elevunderlag sätter press på kommunen.

- Därför har vi genom budget tillfört 75 miljoner till skolorna för 2024.

- Dessutom tillför vi 2 miljoner kronor för studieresor tillförs genom kommunstyrelsens reserv.

- Och vi planerar ytterligare 2 miljoner från kommunstyrelsens reserv.

Barnen är vår framtid.

Exempelbild