NYHET

Budget 2024

Vi tar ansvar för Lerums kommun. Lerums kommun är på gång! På allt fler områden ökar framdriften och leveransen. Nu presenterar vi vårt förslag till budget för Lerums kommun.

Exempelbild

År 2024 stärks ramar totalt med ett nettotillskott på 162,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 5,8 procents ökning jämfört med föregående års budgeterade nettoram och summerar totalt till 3 011,2 miljoner kronor.

Ett axplock av de prioriterade satsningar vi gör:

  • Analysera kompetensförsörjningsbehovet, anpassa arbetssätt samt utveckla chefer och medarbetare för att klara välfärdsuppdraget nu och i framtiden. Det ska
    finnas tydliga förväntningar och mål för verksamheten, chefer och medarbetare.
  • Ta fram en målbild för hur lågt antal barn i förskolegrupperna och mindre klasser i skolorna ska uppnås.
  • Öka kvaliteten inom omsorgen genom relevant nyttjande av välfärdsteknologi, även digitaliseringen av rutinmässigt administrativt arbete behöver intensifieras.
  • Genomföra strategiska markinköp och detaljplanering av verksamhetsmark i syfte att möjliggöra förverkligandet av kommunens lokalförsörjningsplan och fler företagsetableringar.

Allt finns att läsa i vårt budgetförslag Pdf, 2.8 MB.

Vårt Lerum kan bättre!