NYHET

Värna ägandet av Lerum Energis elnät

Socialdemokraterna värnar din plånbok och ditt egna inflytande över din elleverans. Därför ska kommunen fortsätta äga Lerum Energi.

Kristdemokraterna i Lerums kommun vill se en försäljning av våra gemensamma och samhällskritiska ägodelar till högstbjudande. Nu senast riktas blickarna mot Lerum Energi. För oss socialdemokrater är Lerum Energi oerhört viktigt att kunna ha ett nära demokratiskt styre över.  Detta för att inte riskera hamna under ägande av bolag som inte sätter Lerum främst eller utsättas för ökat tryck från börsens avkastningshetsare. Ett elnät med hög driftssäkerhet och ett nära beslutsfattande gynnar oss alla.

För oss handlar det om trygg elförsörjning  där du som invånare har största möjliga inflytande – ett fundament för ett Lerum som kan bättre. Att Lerum Energi dessutom är ett välfungerade elbolag ur såväl drifts- som ekonomisk aspekt gör vårt ställningstagande ännu lättare. Behåll ägandet av Lerum Energi – vår röst utgör därmed en stark motvikt till dessa starka marknadsliberala värderingar i politiken. Ryggradsmässig utförsäljningsiver av samhällskritisk verksamhet är inte sättet vi bygger ett starkare Lerum på.

För Socialdemokraterna i Lerum

Jon Haraldsson                         Lillemor Rånevik

Kommunstyrelsen                   Ordförande Lerum Energi

 

Jon Haraldsson, Kommunstyrelsen

Jon Haraldsson, Kommunstyrelsen

Lillemor Rånevik, ordförande Lerum Energi

Lillemor Rånevik, ordförande Lerum Energi

Exempelbild